ARBEID SOM UTFØRES

Vi utfører det aller meste innenfor elektriker faget og her er et utvalg av arbeider:

• Fra små til større service oppdrag
• El. sjekk av din bolig. Gjennomgang av det elektriske anlegget
• El installasjon ved nybygg og påbygg
• Oppgradering av elektriske anlegg i eldre bygg, rehabilitering
• Modernisering av sikringskap
• Varmekabler i flislagte gulv og varmegulv under parkett
• Downlights innfelt i tak
• Styringsanlegg for lys og varme, Enøk tiltak
• Innvendig og utvendig belysning
• Snøsmelte anlegg
• Tele og data installasjoner
• Alarm, brann og tyveri sikring
• Utarbeidelse av intern kontroll systemer for bedrifter