EL SJEKK OG ENØK TIPS


Feil på det elektriske anlegget?

Eier og bruker av elektriske anlegg og utstyr skal til enhver tid sørge for nødvendig ettersyn og vedlikehold, slik at det ikke er fare for liv og helse. Over 40 prosent av samtlige branner skyldes uvettig bruk av elektrisk utstyr eller feil på de faste installasjonene. Feil bruk av elektrisk utstyr kan føre til kutt i forsikrings- premien og føre til svært alvorlige ulykker.

Ettersyn
Ettersyn av det elektriske anlegget må skje regelmessig. I nye boliger bør anlegget kontrolleres minst hvert tiende år og oftere på eldre anlegg. Det er ulovlig å gjøre noe selv på det elektriske anlegget. Du bør være oppmerksom på faresignaler som varme sikringer, brytere, koblingsbokser og stikkontakter. ( Misfarging eller fjæringen som holder støpselet fast i stikkontakten kan bli slakk). Når du oppdager slike faresignaler må du ta kontakt med en elektroinstallatør umiddelbart slik at feilen kan utbedres. Elektriker-Leif AS kan foreta både kontroll og nødvendige utbedringer.

Noe å tenke på:
Problem i varmekabler kan som regel enkelt lokaliseres med et varmesøkende kamera. Vi samarbeider med spesialister og kan hjelpe til med dette også.

Opplever du til stadighet at sikringer går? Dette kan skyldes enkle mangler men bør sjekkes av en fagmann!

Enøk tips:
Det kan være mye penger å spare på energiøkonomisering! Vi hjelper deg med å finne gode løsninger for lys og oppvarming slik at du bruker mindre energi og sparer penger.